Sunday, 21 01 2018

logo v r

  • 52100 Pula
  • +385 52 217635
  • +385 52 382148 (fax)
  • +385 98 331736 (mob)
O nama

O nama

ODLUKE PRAVILNICI I RAD PŠRD DELFIN 

Copy of Pravilnik o redu u Luci

PRAVILNIK O REDU U LUCI PŠRD „DELFIN“ PULA   U Puli  2016. godine Na temelju članka 9. Statuta udruge Pomorskog sportskog ribolovnog društva „Delfin „ Pula (u daljnjem tekstu Društvo), sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, članka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama, te na osnovu Ugovora o koncesiji sa Vladom RH broj 505 650 od 01.04.2009.godine, Upravni odbor PŠRD „Delfin“ Pula na svojoj sjednici održanoj dana 29.07.2016. godine donosi slijedeći: PRAVILNIK O REDU U LUCI Sportske luke „Delfin“ Pula Članak 1. Ugovorom o koncesiji sa Vladom RH broj 505 650 od 01.04.2009. godine…