Friday, 15 12 2017

logo v r

  • 52100 Pula
  • +385 52 217635
  • +385 52 382148 (fax)
  • +385 98 331736 (mob)
  • Posted on:  Tuesday, 01 August 2017 14:12

PŠRD DELFIN U STEČAJU PULA                 

Z A P I S N I K

sa sastanka održanog 1. lipnja 2017. godine

 

Na inicijativu stečajnog upravitelja udruge Pomorsko športskog ribolovnog društva DELFIN „u stečaju“ Pula, Verudella 1, bivši zastupnik po zakonu udruge, ANTE RESTOVIĆ, organizirao je sastanak na koji su pozvani svi članovi Udruge radi upoznavanja istih sa trenutnom situacijom u kojoj se udruga nalazi obzirom da je nad istom otvoren stečajni postupak, kakve posljedice prethodno spomenuta činjenice ima na prava članova udruge te što može može značiti za budućnost udruge.

 

Sastanak je otvorio bivši predsjednik Udruge ANTE RESTOVIĆ u 17:00 pozvavši sve prisutne da poslušaju izlaganje stečajnog upravitelja.

 

Stečajni upravitelj je nakon što se predstavio svim prisutnima, obavijestio iste kako je rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu, posl. broj 2 St-152/17-12 od 2. svibnja 2017. godine nad udrugom POMORSKO ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „DELFIN“ otvoren stečajni postupak. Točkom II. predmetnog rješenja imenovan je stečajnim upraviteljem LORIS RAK iz Rijeke, Zagrebačka 18.  Pri elaboriranju što navedeno znači za samu udrugu, stečajni upravitelj je napomenuo kako je zbog postojanja stečajnog razloga nesposobnosti za plaćanje koji proizlazi iz činjenice da su računi udruge bili blokirani duže od 60 dana, otvoren stečajni postupak te da su  objavom rješenja o otvaranju stečajnog postupka sva prava zastupnika po zakonu prešla  sa tijela udruge na stečajnog upravitelja.

Nadalje, stečajni upravitelj je napomenuo kako je osnovni cilj stečajnog postupka skupno namirenje vjerovnika stečajnog dužnika unovčenjem njegove imovine i podjelom prikupljenih sredstava vjerovnicima. U tom smislu primarna zadaća stečajnog upravitelja kao povjerenika suda je poduzimanje radnji potrebnih radi namirenja vjerovnika. Stečajni zakon predviđa dvije moguće metode radi ostvarenja tog cilja:

 

  1. Prvi metodu gdje se obustavlja poslovanje stečajnog dužnika, vrši se prodaja imovine, prikupljena sredstva se dijele vjerovnicima sukladno utvrđenim tražbinama te se po unovčenju i isplati zaključuje stečajni postupak i stečajni dužnik kao pravna osoba prestaje postojati.  
  2. Drugu metodu gdje se predlaže izrada stečajnog plana koji u svojoj osnovi označava da stečajni dužnik nastavlja poslovati na jedan od načina propisanih Stečajnim zakonom te se namirenje vjerovnika ostvaruje kroz prihode dužnika koje isti ostvari za vrijeme trajanja provedbene osnove Stečajnog postupka. Po namirenju vjerovnika i zaključenju postupka stečajni dužnik nastavlja postojati kao pravna osoba

 

Stečajni upravitelj posebno napominje kako odluku o tome kojim tijekom će ići stečajni postupak donose vjerovnici stečajnog dužnika. Iz tog razloga je sud svojim rješenjem kojim je otvoren stečajnim postupak zakazao izvještajno ročište za dan 1. rujna 2017. godine na kojem će se, između ostaloga, donijeti odluka hoće li se nastaviti ili obustaviti poslovanje stečajnog dužnika.

 

Nastavno, stečajni upravitelj je napomenuo kako uzimajući u obzir činjenicu da je je protekao kratak rok od dana otvaranja stečajnog postupka još uvijek nema potpuni uvid u poslovanje dužnika, prije svega iznos obveza koji terete stečajnog dužnika kao i ukupan iznos prijavljenih tražbina pa samim time ne može u ovom trenutku se sa sigurnošću očitovati se u kojem smjeru će predložiti vjerovnicima daljnji tijek stečajnog postupka, ali da je iz dosada zaprimljene dokumentacije vidljivo da glavnina prihoda udruge dolazi s osnove članarina, pa samim time, uzimajući u obzir dozu rezerve iz prije navedenog razloga, nastavak poslovanja udruge se čini kao najizglednija metoda koja će dovesti do namirenja vjerovnika, obzirom da je ostala imovina udruge neznatne vrijednosti, no opet je ponovljeno da o tome donose odluku isključivo vjerovnici stečajnog dužnika.

 

Nadalje je napomenuto kako stečajni upravitelj ne namjerava do održavanja izvještajnog ročišta na kojem će se odlučiti o daljnjem tijeku stečajnog postupka bitnije odstupati od dosadašnjeg načina rada udruge. Iz tog razloga stečajni upravitelj je sudu predložio, a isti je dao odobrenje, da se sklope ugovori o radu na određeno vrijeme sa svim postojećim zaposlenicima udruge radi što kvalitetnijeg nastavka pružanja usluga članovima udruge u ovom prijelaznom razdoblju. Također, stečajni upravitelj je uz odobrenje suda zaposlio i bivšeg predsjednika udruge na radnom mjestu voditelja luke. Osim navedenog sud je na prijedlog stečajnog upravitelja osnovao i Odbor vjerovnika u koji su imenovani IVAN BRKIĆ kao predstavnik radnika i VLATKO NUIĆ kao jedan od vjerovnika, ujedno i član udruge, koji su kao tijelo stečajnog postupka od iznimne važnosti i pomoći stečajnom upravitelju jer isti imaju ovlast donositi odluke, nadzirati i davati suglasnost stečajnom upravitelju na poduzimanje radnji od važnosti za stečajni postupak. Također, stečajni upravitelj je pozvao sve članove udruge da redovito podmiruju svoje obveze koje proizlaze iz članstva i ugovora o korištenju vezova, obzirom da je iznos prihoda koje udruga ostvaruje jedan od najbitnijih faktora za odlučivanje o daljnjem tijeku stečajnog postupka.

 

Zaključno, stečajni upravitelj je napomenuo kako u vremenu do održavanja izvještajnog ročišta, udruga nije u mogućnosti preuzimati nikakve financijske obveze koji se ne tiču samog stečajnog postupka i obveza stečajne mase. Međutim, napomenuto je da su članovi udruge slobodni sami pronaći izvore financiranja za pojedine aktivnosti, te da će se u tom slučaju takva sredstva rezervirati za tu namjenu.

 

Sastanak je zaključen je u 18:00 sati.

Read 371 times